Mòdul 1. Pràctica 1: Instal·lar l’editor d’equacions

En l'aplicació Documents de Google Drive l’editor d’equacions no s'instal·la, és una opció de l'entorn de treball de Documents que ja ve instal·lada. A la pràctica 2 veurem com utilitzar aquesta eina.