Introducció

Google Drive és un servei d'allotjament gratuït de fitxers i a la vegada un espai que conté una suite ofimàtica per poder treballar en línia amb diverses aplicacions entre les quals hi ha un processador de textos que es pot utilitzar des de qualsevol navegador. És una actualització de Google Docs que es va llençar el 10 d'octubre de 2006.

El 24 de abril de 2012, Google Docs va canviar la seva denominació per Google Drive, canviant l'adreça de l'enllaç de docs.google.com por drive.google.com entre d'altres millores.

Característiques

  • Els documents s'emmagatzemen en línia i són accessibles des de qualsevol ordinador que tingui accés a internet.
  • Els documents es poden compartir.
  • Suporta una gran quantitat de formats: es poden obrir i editar documents de MS Word.
  • Hi ha una versió per a mòbil.
  • És necessari disposar d'un compte Google.

Tipus de documents

El Google Drive permet treballar amb els següents tipus de documents:

NomÚs
DocumentProcessament de textos
Full de CàlculElaboració de llistes, càlculs i gràfics
PresentacióPresentacions per pantalla o per PDI
FormularisRecollida de dades, presentació i estadística de les dades recollides
DibuixGràfics i organigrames
My mapsMapes personalitzats
SitesCreació de pàgines web

També es pot treballar amb un ampli ventall d'aplicacions.

En aquests materials treballarem els continguts relacionats amb el tipus de document anomenat Document de Google Drive. Així, quan més endavant en algunes de les pràctiques escrivim la frase, "Actualment aquesta opció no està disponible en Documents de Google Drive", ens estem referint a que l'esmentada opció no està disponible en Documents de Google Drive però pot estar disponible en un altre tipus de document de Google Drive com ara Full de càlcul, presentacions,…..

Crear un document amb Google Drive

Per crear un document amb Google Drive el primer que hem de fer és identificar-nos amb el nostre compte Google. Per exemple, si comptem amb un compte XTEC, accedim al nostre compte de la manera habitual.

Una vegada dintre, cliquem a l'opció Aplicacions de Google i escollim l'opció Drive

Accedirem a la pantalla principal de Google Drive des d'on podrem donar l'ordre de crear un document nou en base a un document en blanc o, o bé, una plantilla (Nou - Documents de Google - Document en blanc/Des d'una plantilla)

Cal tenir present que Documents de Google Drive no té "instal·lades" les mateixes funcions per defecte en les diferents plataformes idiomàtiques. Si en el teu entorn trobes a faltar alguna funció pots descarregar un complement des de l'opció Complements de la barra de menús de Google Drive