Afegir autocorreccions

Agregar un element d'autocorrecció durant la revisió ortogràfica

Procediment:

  • Feu clic en "Ortografía" .
  • Quan trobeu una paraula que acostumeu a escriure incorrectament, seleccioneu l'ortografia correcta.
  • Per agregar la paraula mal escrita i la seva ortografia correcta a la llista de paraules i frases que es corregeixen automàticament, feu clic en "Autocorrección".

Suggeriment. Si està activada la revisió ortogràfica automàtica, a continuació es descriu un mètode encara més ràpid per agregar un element d´"Autocorrección":

Feu clic, amb el botó secundari del ratolí, en una paraula amb subratllat vermell ondat. Assenyaleu "Autocorrección" i, a continuació, feu clic en la correcció desitjada. Si "Word" no proporciona cap llista de correccions per a paraules mal escrites o l'ortografia de les quals sigui incorrecta, "Autocorrección" no apareixerà en el menú contextual.