Evitar la correcció de paraules escrites en majúscules

Autocorrecció

L'autocorrecció és un servei que es troba integrat totalment a totes les aplicacions. El funcionament és el següent: els programes "Office" substitueixen, de manera automàtica, unes paraules per unes altres.

La utilització d'aquest servei és doble:

  • Permet corregir errades de mecanografia freqüents per a un determinat usuari. * Permet definir abreujaments de manera que es pugui escriure de manera més ràpida.

A "Word" es pot fer de manera ràpida durant l'escriptura assenyalant-ho. Si hi ha diferents paraules suggerides en fer un clic a "Autocorrecció" s'obre un desplegable on s'indiquen diferents possibilitats.

Durant el procés de correcció es pot activar l´"Autocorrecció".

Si es vol afegir eliminar paraules es pot editar el quadre obtingut a "Herramientas→Autocorrección".

Els quatre botons d'opció que hi ha al quadre de diàleg fan referència a diferents possibilitats d'errades freqüents:

  1. Si es posen dues majúscules seguides (en paraules de més de dues lletres) el programa ho corregirà de manera automàtica (no permet escriure, per exemple Barcelona .
  2. Posar una majúscula després d'un punt i a part (oració).
  3. Si s'escriu accidentalment la primera lletra en mINÚSCULA (en prémer Majúscules i tenir el Bloq de majúscules activat) el programa desactivarà la tecla de bloc i canviarà majúscules a minúscules.
  4. El darrer botó activa o desactiva el reemplaçament automàtic de text mentre s'escriu.

Per reemplaçar de manera automàtica s'escriu el text a la casella de "Reemplazar" i a la casella "con" s'hi escriu el text que es vulgui reemplaçar a l'anterior. Per exemple PP pot assignar-se a "PowerPoint". L'"Autocorrecció" va destinada a substituir una paraula o un signe per una altra paraula o signe. És en aquest sentit que es diferencia de l'autotext, encara que de vegades es pot confondre un element d'"Autocorrecció" amb un d'autotext. L'"Autotext" sols reemplaça una paraula per una expressió de diverses paraules.

Els termes definits a l'"Autocorrecció" en un programa són igualment vàlids a altres programes "Office". Si es vol eliminar una entrada de text automàtica es selecciona i s'activa "Eliminar".

Les eines d'"Autocorrecció" ampliades a "Word" comprenen dos punts molt diferents: les eines d'autoformat i les eines d'autotext. Les primeres fan referència a automatitzacions que es poden escollir, com per exemple a l'hora d'escriure un trencat com 1/2 es pot desitjar que surti com ½. Les segones estan relacionades amb l'"Autocorrecció". Són accessibles des d'un altre menú ("Insertar").

Auformat mentre s'escriu

Fa referència a l'aplicació de substitucions que el programa fa de manera automàtica en escriure. Permet realitzar diferents tasques: aplicar a determinats elements (com ara Títols), reemplaçar uns elements per altres (cas dels trencats, o de paraules entre * poden canviar de manera automàtica per paraules en negreta, això també és aplicable a elements Internet). Finalment es pot aplicar a l'aplicació automàtica del format del primer element de les llistes.