Canviar diccionari

Agregar un diccionari personalitzat existent

El quadre de diàleg "Diccionarios personalizados" mostra els diccionaris personalitzats disponibles en la carpeta d'eines de revisió, generalment situada en C:\Arxius de programa\Arxius comuns\Microsoft Shared\Proof o en la carpeta C:\Windows\Msapps\Proof. Si voleu utilitzar un diccionari personalitzat guardat en qualsevol altra part, haureu d'agregar-lo a la llista de diccionaris del quadre "Diccionarios personalizados".

Procediment

  • En el menú "Herramientas", feu clic a "Opciones" i, a continuació, en la fitxa "Ortografia y gramática".
  • Feu clic a "Diccionarios".
  • Si el diccionari personalitzat no apareix en el quadre "Diccionarios personalizados", feu clic a "Agregar".
  • En el quadre "Nombre de archivo", escriviu el nom del diccionari personalitzat que voleu agregar.

Nota. Abans que pugueu utilitzar el diccionari personalitzat per revisar l'ortografia, és necessari activar-lo. En el quadre de diàleg "Diccionarios personalizados", comproveu que estigui activada la casella de verificació situada al costat del diccionari.

Activar i utilitzar un diccionari personalitzat

Abans que pugueu utilitzar el diccionari personalitzat per revisar l'ortografia, és necessari activar-lo. Podeu activar un màxim de 10 diccionaris personalitzats alhora.

Procediment:

  • En el menú "Herramientas", feu clic a "Opciones" i, a continuació, en la fitxa "Ortografía y gramática".
  • Feu clic a "Diccionarios".
  • Si el diccionari personalitzat que voleu activar no apareix en el quadre "Diccionarios personalizados", agregueu-lo a la llista.
  • En el quadre "Diccionarios personalizados", activeu la casella de verificació situada al costat de cadascun dels diccionaris que voleu activar.

La propera vegada que reviseu l'ortografia, "Word" utilitzarà tots els diccionaris personalitzats actius.