Afegir paraules al diccionari

Els diccionaris personals

Si hi ha una paraula que el corrector no troba i es considera correcta es pot afegir al diccionari personal que es vulgui. Es poden crear els diccionaris personals que calgui. Per fer-ho, es pot fer servir "Word" i activar "Herramientas→Opciones→Ortografía", escollint tot seguit l'opció "Diccionarios".

Al quadre de diccionaris es poden veure els diccionaris actius. Si es vol deixar d'utilitzar un diccionari sols cal fer un clic a la seva casella.

Per crear-ne un de nou es pot activar la casella "Nuevo" i assenyalar la carpeta on es vol ubicar.

Es pot treure un diccionari de la llista activa amb "Quitar". Si s'activa "Agregar" s'assenyalarà la ubicació del diccionari que es vol afegir.

Com que moltes vegades és fàcil cometre errades es pot revisar un diccionari prement el botó "Modificar". Si es fa això "Word" desactivarà la correcció automàtica i obrirà el diccionari que s'hagi indicat, d'aquesta manera mostrarà un document amb totes les paraules del diccionari que s'hagin afegit. Es poden esborrar o afegir segons calgui les paraules que facin falta.

El valor dels Diccionaris personals és molt gran, sobretot quan tenen moltes paraules d'un determinat tema. Es poden tenir diccionaris temàtics, per exemple, de medecina i de veterinària, o poden ser força personals, com ara d'empreses. El gran avantatge que tenen és el fet que faciliten la correcció, ja que les paraules que contenen es donen per correctes pel corrector i no es demana per la seva validesa durant la correcció.

Particularitats dels diccionaris personals

Els diccionaris personals es situen a la carpeta compartida:

  • "Archivos de programa\Archivos comunes\Microsoft Shared\Proof" o bé a la carpeta de "Windows" que s'hagi indicat durant la instal·lació.
  • Si cal es poden copiar d'una carpeta a l'altra.
  • Es poden trobar els diccionaris utilitzant l'eina de cerca de l'explorador de "Windows". Cal cercar *.DIC. Com que es tracta d'arxius ASCII, es poden intercanviar entre diferents programes que utilitzin aquest format. Si no és aquest el format es pot fer servir "guardar com" i altres tècniques. Com es pot veure el nucli del treball i de la gestió dels diccionaris és el processador de text.

Afegir paraules a un diccionari personalitzat

Durant la revisió ortogràfica és possible afegir paraules en un diccionari personalitzat.

Procediment:

  • Seleccioneu el diccionari personalitzat al qual voleu afegir paraules.
  • Inicieu la correcció ortogràfica. Feu clic a "Ortografia y gramática". Quan el corrector ortogràfic trobi una paraula que no reconeix com a correcta, apareix aquest menú:

  • En el quadre "No se encontró", comproveu que apareix la paraula que voleu agregar al diccionari personalitzat.
  • Feu clic damunt "Agregar".

Suggeriment. Si utilitzeu la revisió ortogràfica automàtica, a continuació es descriu una forma més ràpida per agregar una paraula a un diccionari personalitzat: feu clic amb el botó secundari del "mouse" en una paraula subratllada amb una línia ondada de color vermell i, a continuació, feu clic en el comando "Agregar" del menú contextual.

Nota. Per agregar la paraula a un diccionari personalitzat diferent, en primer lloc feu clic en el comandament "Opciones" del quadre de diàleg "Ortografía y gramática". També podeu fer clic en el comandament "Opciones" del menú "Herramientas", a continuació, en la fitxa "Ortografía y gramática". Després, feu clic en el quadre "Diccionario personalizado". Si el diccionari no apareix en la llista, haureu d'activar-lo.