Canviar opcions de desament automàtic

Guardar un document

Podeu guardar el document actiu en el qual esteu treballant, ja sigui un document nou o un existent, i guardar al mateix temps tots els documents oberts. A més, es pot guardar una còpia del document actiu amb un nom diferent o en altra ubicació.

Podeu guardar un document amb altre format d'arxiu per utilitzar-lo en altre programa. Per exemple, podeu guardar un document de "Word" en un format d'arxiu que pugui llegir-se en versions anteriors de "Word", en "Microsoft Works" o en "WordPerfect".

També podeu obrir un document creat en un format d'arxiu diferent, treballar-hi en "Word" i, a continuació, guardar-lo en el seu format original. Per exemple, podeu obrir un document de "WordPerfect", modificar-lo en "Word" i guardar-lo en format de "Word" o de "WordPerfect". Podeu guardar un document amb una extensió d'arxiu diferent sense canviar el format de l'arxiu. Per exemple, podeu guardar un document de "Word" amb una extensió d'arxiu .abc.

"Word" està configurat per guardar automàticament documents a fi de recuperar-los en cas que el programa es bloquegi o es produeixi una tallada en el subministrament elèctric. Quan la funció d´"Autorrecuperación" està activada, els canvis que realitzeu en el document es guarden en un arxiu de recuperació basat en l'interval especificat per guardar el document. Per exemple, si defineix "Autorrecuperación" perquè guardi cada cinc minuts, recuperarà més informació que si la definiu perquè guardi cada deu.

Amb la funció d´"Autorrecuperación" activada, si "Word" es bloqueja mentre teniu documents oberts i heu de reiniciar el sistema, "Word" obrirà automàticament els arxius recuperats quan iniciï de nou el programa. La informació dels arxius de recuperació reflecteix el contingut de l'arxiu l'última vegada que "Autorrecuperación" va guardar el document. Aquesta funció no substitueix l'operació de guardar regularment els documents. L'arxiu de recuperació s'eliminarà quan guardeu o tanqueu el document. De la mateixa manera, podeu establir que "Word" guardi automàticament una còpia de seguretat cada vegada que guardi un document. La còpia de seguretat us proporcionarà una còpia anterior perquè tingueu la informació actual guardada i la informació guardada prèviament. Podeu guardar diverses versions d'un document dintre del mateix document. Una vegada que heu guardat diverses versions del document, podeu tornar-hi per revisar-les, obrir-les, imprimir-les o eliminar-les.

Opcions del Microsoft Word

Si activeu l'opció de menú "Herramientas | Opciones…", a la pestanya "Guardar" teniu un seguit d'opcions de configuració. Mireu la imatge:

Explicació de les diferents opcions que es poden canviar en aquest menú:

  • "Crear siempre copia de seguridad". Cada vegada que es desa el document fa una còpia de la versió anterior, amb l'extensió BAK, a la mateixa carpeta. Aquesta opció desactiva "Permitir guardar rápidamente".
  • "Permitir guardar rápidamente". Cada vegada que es desa el document es desen únicament els canvis i, en aquest cas, el fitxer ocupa més espai en disc. És convenient desactivar aquesta opció una vegada s'ha acabat de treballar amb el document.
  • "Preguntar por las propiedades del documento". En guardar el document per primera vegada, s'obre el quadre de diàleg "Archivo | Propiedades" per completar la informació.
  • "Preguntar si se guarda la plantilla Normal". Si està activat, el "Word" pregunta, en tancar el programa, si es guarden els canvis de la plantilla "Normal". Si està desactivat els guarda automàticament.
  • "Incrustar fuentes True Type". Si està activat, en desar el document, hi guarda les fonts "True Type" utilitzades i, així, en recuperar-lo des d'un altre ordinador, es podran veure i imprimir amb les fonts originals encara que no hi estiguin instal·lades. Si està activat es pot limitar la incrustació als caràcters utilitzats.
  • "Guardar datos sólo para formularios". Desa les dades introduïdes en un formulari en línia, separats per tabulacions per poder ser utilitzats en tabulacions. L'arxiu es guarda en el format "Sólo texto".
  • "Permitir guardar en segundo plano". En guardar en segon pla es pot continuar treballant en el document.
  • "Guardar info. de autorecuperación cada n minutos". Crea un arxiu de recuperació cada n minuts (entre 0 i 120) i permet recuperar el document en cas de fallar el subministrament elèctric o bloquejar-se l'ordinador de manera que, en tornar a obrir el programa, presenta el document d'autorecuperació. Aquesta opció no substitueix l'ordre "Guardar".
  • "Guardar archivos de Word como": Format de l'arxiu que es fa servir per defecte cada vegada que es guarda un document.
  • "Contraseña (de lectura) y contraseña de escritura". És possible entrar contrasenyes de lectura/escriptura d'un document.