Modificar títols especials

Escriure lletres boniques

Moltes vegades s'han de crear lletres artístiques, això va des de titulars fins a pàgines cridaneres. A "Office" és possible la creació de diferents titulars fent servir el programa que es vulgui i de la mida i de la manera que calgui. A "Word" es crearan titulars de pàgina molt espectaculars.

En activar la icona de "WordArt" és molt senzill seguir els passos per aconseguir els efectes anteriors.

Text artístic

En activar la icona s'obrirà un panell amb un conjunt de tipus de lletra on es pot escollir el que calgui.

Al primer pas, fent un doble clic s'escollirà el tipus de text que es vulgui dins de la Galeria.
Al quadre de text s'escriurà el contingut. Es pot canviar la font, la mida i atributs com negreta i cursiva.
Després de prémer "Aceptar" el programa posarà el text al lloc que s'hagi escollit. Es pot moure fent un clic i arrossegant-lo. Si es vol "distorsionar" i canviar els aspectes del text es pot arrossegar el punt manipulador de la forma.

La barra d’eines del "WordArt" permet modificar l’objecte:

Marques d'aigua

Marca d'aigua és el terme per designar la decoració o el logotip del fabricant del paper. En el "Word" el terme marca d'aigua es refereix a un objecte (text o gràfic) situat a sota del contingut que es repeteix en totes les pàgines del document o secció.

Per imprimir una marca d'aigua és necessari inserir-la des d'una capçalera o peu de pàgina, tot i que s'imprimeix en la zona de pàgina on es col·loca. Els passos per inserir una marca d'aigua són:

  • Activar l'opció "Ver | Encabezado y pie de página".
  • Ocultar el text i gràfics del document activant l'opció "Mostrar u ocultar texto del documento" de la barra d'eines "Encabezado y pie de página".
  • Inserir un quadre de text, gràfic o objecte de dibuix perquè aparegui en totes les pàgines.
  • Per aconseguir que el contingut del cos del document se sobreposi a la marca d'aigua, cal que l'opció "Ajuste" del format de l'objecte tingui el valor "Ninguno".
    Si la marca d'aigua és un gràfic amb àrees de color fosc que poden ocultar el text que es sobreposi, es pot aclarir activant l'opció "Control de imagen | Marca de agua", des de la barra d'eines "Imagen".
  • En acabar la inserció de la marca d'aigua, cal fer clic a sobre de "Cerrar" de la barra d'eines "Encabezado y pie de página".