Modificar les propietats d'imatges i autoformes

Farcir i contornejar

Un cop creat un element es pot canviar el seu aspecte segons sigui aquest. Si és una figura com ara un rectangle o un cercle, o bé és una línia. En el primer cas és possible canviar-li el seu interior (Farciment, "Relleno") i al segon cas la forma, el contorn, colors…

Per fer-ho, cal seleccionar l'objecte o el conjunt d'objectes i activar la icona "Color de relleno". Les possibilitats que hi ha són àmplies.

Hi ha les quatre possibilitats següents: sense farciment, escollir un color definit, crear un color o seleccionar diferents efectes de farciment.

Aquest quadre s'activa amb l'opció "Más" "colores de relleno" al desplegable Farciment. Definició d'un color nou. Si s'escull la personalització es podrà optar per la tècnica quantitativa que sempre dóna més possibilitats.
Aquest quadre s'activa amb l'opció "Efectos de relleno" al desplegable "Farciment". No sols es pot escollir entre el fons de l'objecte, hi ha les següents fitxes: degradat, textura, trama i imatge, les quals donen moltes possibilitats.

A molts objectes que es poden farcir també s'hi pot canviar el contorn, com a les línies. Per fer-ho, s'ha d'activar "Color de línea" i seguir els passos que calguin.

Canviar l'aspecte dels elements

Hem vist a l'apartat anterior les possibilitats de canviar el color i farciment dels objectes. Hi ha dos grups de propietats molt interessants a canviar: la forma de les línies i els efectes 3-D.

Canvis a les línies

Els canvis a les línies es refereixen a tres propietats: estil de línia, tipus de línia i tipus de fletxa.

Cal indicar que si a un objecte no se li poden canviar les propietats perquè és, per exemple, d'una altra mena, el quadre a canviar es veurà de color gris.

Eines 3-D

Els efectes 3-D poden proporcionar uns resultats molt interessants a qualsevol dels programes.

Hi ha dues possibilitats: ombra i l'efecte 3-D pròpiament.

  • Per obtenir aquests efectes cal seleccionar l'objecte i tot seguit activar ja sigui l'ombra ja l'efecte.
  • Aquests efectes poden aplicar-se a objectes molt diversos i donar resultats molt interessants.
Canviar les propietats dels elements gràfics

Segons quin sigui l'objecte que es selecciona, en fer un clic amb el botó dret del "mouse" a sobre d´aquest s'obre el menú contextual on s'hi indiquen un seguit de possibilitats.

A aquest menú hi ha diferents aspectes que ja s'han explicat com ara "Copiar", Enganxar&ldots. N'hi ha un al qual cal prestar-hi tota l'atenció i que correspon a "Formato de Imagen".

El format de la imatge permet controlar quasi tots els seus aspectes, com ara són:

Color, Mida, Ajustament, Imatge, Posició i Quadre de text.

Moltes d'aquests possibilitats no requereixen comentari especial, algunes però són especialment delicades, fem menció de la posició a "Word".

Si s'activa la casella "Flotar sobre el texto" hi haurà molts problemes a "Word" amb les imatges. En general cal tenir:

Si la imatge flota sobre el text hi haurà moltes dificultats al moment de fer-les servir, fins i tot a l'enganxar ja s'ha indicat que cal fer servir "Pegado especial" i "desactivar la flotación".

Barra d'eines imatge

Si es vol dibuixar i fer servir les possibilitats gràfiques d'"Office" al fer un clic sobre el menú contextual es recomana activar la barra d'eines d'"Imatge":

La barra d'imatge permet canviar moltes de les possibilitats com ara són brillantor, contrast, retallar. Si el resultat no és l'esperat sempre es pot restaurar la imatge original fent un clic a "Restablecer imagen" (darrera icona).

Dues eines interessants per a les imatges

Farem menció a dues eines particularment interessants: retallar i ajustar imatges.

En situar l'eina de retallar sobre una imatge es poden moure les línies al seu voltant retallant-la i donant-li la mida que es vol:

Retallar imatges permet realitzar operacions interessants.