Vista esquema de document

El mode de visualització d'un document en format d'esquema permet organitzar el contingut d'acord amb els títols. L'esquematització, a més d'estructurar un document, pot ajudar a organitzar les idees i el document, transformar les idees principals en títols i proporcionar un marc de treball que permet desplaçar-se amb rapidesa pel document.

Per accedir a la visualització en forma d'esquema, cal activar l'opció "Ver | Esquema". En activar aquest mode de visualització, es mostra la regleta d'"Esquema".

Cada paràgraf que té un dels estils "Título" té el mateix nivell d'esquema. En una relació de dependència un títol inclou els subnivells i textos independents que el segueixen fins a trobar un altre paràgraf d'un nivell igual o superior.

La manipulació d'un esquema es fa amb els botons de la regleta d'"Esquema":

 • Trasllada nivells o paràgrafs amunt o avall.
 • Canvia el nivell d'un paràgraf.
 • Passa un títol a text independent (sense nivell d'esquema).
 • Expandeix un nivell en els subnivells que conté i els contreu.
 • Expandeix l'esquema sencer fins a un nivell específic.
 • Expandeix tot l'esquema (títols de l'1 al 9 i text independent) i contreu el text independent.

Com establir els nivells d'esquema per altres paràgrafs i estils

Normalment, els nivells d'esquema estan associats als estils de paràgraf "Título 1", "Título 2""Título 9", però pot modificar-se la gradació dels estils per als nivells d'esquema, excepte per als estils "Título". Per fer que un paràgraf adquireixi nivell d'esquema cal seguir els passos següents:

 • Modificar el format d'estil del paràgraf.
 • Activar l'opció de "Formato | Párrafo | Sangria y espacio".
 • Assignar el nivell d'esquema de la llista "Nivel de esquema".

Numerar un esquema

Per numerar un esquema cal seguir els passos següents:

 • Activar l'opció "Formato | Numeración y viñetas… | Esquema numerado".
 • Escollir el tipus d'esquema i fer clic sobre el botó "Personalizar". Cal assegurar-se de veure totes les opcions (el botó "Menos" és visible; si no és així, cal fer clic sobre el botó "Más").
 • Seleccionar el nivell 1 de l'esquema i indicar l'estil d'aquest nivell (normalment "Título 1"); l'apartat "Formato del número" pot completar-se amb el text del nivell (exemple, Pràctica 1). També es poden modificar altres paràmetres de format.
 • Indicar, per al nivell 2 de l'esquema, l'estil d'aquest nivell (normalment "Título 2"). Pot activar-se el botó "Reiniciar numeración…" per iniciar la numeració cada vegada que aquest estil en precedeixi un altre de major rang.
 • Continuar de la mateixa manera amb la resta d'estils de l'esquema que es vulguin numerar.
 • Tancar els quadres de diàleg i acceptar els canvis.