Vista d’impressió de document

En el mode en disseny de pàgina es veu la pàgina tal com s'imprimirà, és a dir, es veuen capçaleres, peus de pàgina, marges i notes i els elements tal com restaran en imprimir-se.

El principal avantatge consisteix en què és un disseny força exacte respecte al resultat final.

És possible veure les barres de desplaçament i la posició del cursor respecte a la barra lateral. El problema que es pot presentar és la lentitud que presenta aquest mode de visualització en sistemes amb poca memòria, ja que en aquests casos el desplaçament a través de documents llargs i amb moltes imatges és molt lent.

Una altra opció per veure el document abans d'imprimir-lo és l'anomenada "Vista preliminar"

Per activar "Vista preliminar", feu clic damunt la icona que es troba a la barra d'eines "Estàndard" o bé aneu a l'opció de menú "Archivo | Vista preliminar". Trobareu una pantalla semblant a aquesta:

Per tancar la "Vista preliminar", feu clic damunt de "Cerrar".