Vista a pantalla completa

Encara que és una possibilitat que al menú "Ver" no es troba agrupada amb les anteriors, és una opció molt interessant.

Permet treballar sols amb la icona per tancar la pantalla completa, en aquest mode tots el menús estan ocults i les comandes s'activen en situar el cursor a la part superior de la pantalla.

Es tracta d'un mode de treball molt interessant per a usuaris amb domini de "Word" i de mecanografia.

En treballar amb pantalla completa es pot tancar i tornar al mode que es tenia definit abans de tancar-la.

Per treure el profit del mode pantalla completa es pot fer servir la combinació abreujada de tecles, i fer servir el menú contextual.