Canviar la visualització de pantalla

Des del menú "Ver" podeu escollir entre diferents possibilitats de visualització d'un document en relació a la part que es mostra en pantalla:

  • "Normal": es mostra el document amb el text i la seva aparença.
  • "Diseño en pantalla": es mostren les pàgines del document com si fossin pàgines web.
  • "Diseño de página": les pàgines es mostren tal i com seran una vegada impreses.
  • "Esquema": es mostra el document segons la jerarquia d'estils establerta en els paràgrafs, podent variar el nivell de visualització.

Els botons de vistes de la barra d'estat també permeten alternar entre les diferents modalitats de visualització.

En qualsevol d'aquestes modalitats el "Word" pot mostrar el "Mapa del documento", és a dir, un panell vertical a l'esquerra de la pantalla que mostra els nivells d'esquema i que, en seleccionar-ne un, mostra el seu contingut a la part dreta. El botó dret del ratolí permet definir els nivells de visualització del mapa.

També es pot treballar a "Pantalla Completa", sense menús, ni regles, ni barres de desplaçament. Una icona permet tornar al tipus de visualització anterior; la tecla ESC fa la mateixa funció. Des d'aquest tipus de visualització es pot accedir als menús a través del teclat, amb la combinació de tecles ALT i la lletra de cada menú (lletra subratllada); si es prem la tecla ALT i es deixa anar, es mostra la barra de menús.

El "Microsoft Word" permet tenir una vista preliminar del document , tal i com serà una vegada imprès; des d'aquesta modalitat es pot visualitzar diferents pàgines alhora.

Zoom

El zoom és la mesura en què s'augmenta o disminueix la presentació d'un document.

Mentre que totes les aplicacions Office tenen un zoom referit a la impressió, que es pot aplicar a la vista preliminar d'un document, no totes les aplicacions tenen un zoom aplicable de la mateixa manera als documents.

Es pot procedir de dues maneres:

  • S'activa el menú "Ver→Zoom". S'obre aquesta pantalla:

i s'escull el nombre que es vulgui.

  • A la barra d'eines "Estándar" aneu al quadre de zoom i seleccioneu el valor que us interessi. (Es pot fer desplegant el quadre o bé escrivint el valor que calgui).

El treball amb zoom dóna moltes possibilitats, encara que també dóna una certa incomoditat, la seva utilització dependrà de l'aplicació i del treball que s´hi faci, també depèn del mode de visualització en què s'estigui.

A "Word" un zoom massa gran presenta moltes dificultats en una pàgina normal, ja que no es veu tota la línia d'un sol cop.

Canvi ràpid entre els modes de veure

A la part inferior de la pantalla de "Word" hi ha quatre icones que permeten el canvi a qualsevol mode "Veure".

"Word" és molt limitat pel que fa a finestres: sols les mostrarà dividint la finestra verticalment, i si es volen situar de manera diferent es farà arrossegant els costats de les finestres.

A "Word" es pot dividir la finestra d'un document, de manera que a la part superior n´hi hagi una part i a la inferior l'altra.