Crear hipervincles a correus electrònics

Crear hipervincle a correu electrònic

En aquest apartat explicarem com activar el programa de correu des de "Word". Podeu tenir una llista de destinataris d'"emails" i enviar-los un "email" amb, per exemple, text que tingueu en un document de "Word".

Procediment:

Comprovació prèvia. Aneu al menú "Formato | Autoformato". Seleccioneu "Opciones". En aquest apartat comproveu que la casella "Rutas de red e internet por hipervínculos" està activada.

Obriu un document de "Word" i comenceu a escriure adreces d'"email". Comproveu que en acabar d'escriure l'adreça d'"email", "Word" li assigna un enllaç que obrirà el programa de correu predeterminat. Si escriviu, per exemple formacio@xtec.cat, automàticament "Word" li assigna aquest enllaç mailto:formacio@xtec.cat. Mireu la imatge obtinguda en fer clic, amb el botó dret del ratolí, damunt l'adreça de correu:

Aquest enllaç el que farà serà obrir el programa de correu que tingueu predeterminat: "Mozilla Thunderbird", "Outlook",… i haurà escrit l'adreça d'"email" en el camp destinatari.

Acabeu d'escriure les adreces d'"email" que vulgueu i deseu el document al disc dur.

Enviar un document "Word" per "email"

En enviar un correu des de "Word", sempre ho fa des de "Microsoft Outlook", malgrat tenir definit en PROPIETATS D'INTERNET»ESTABLIR PROGRAMES»ESTABLIR PROGRAMES PREDETERMINATS que "Windows Mail" sigui el predefinit per enviar i rebre notícies, tenint, per tant, deshabilitades totes les opcions per a "Microsoft Outlook".

Procediment

Obriu el document que voleu enviar.

Seleccioneu l'opció de menú "Archivo | Enviar a | Destinatario de correo". Mireu la imatge:

Apareix aquesta pantalla:

Com podeu comprovar ja estan escrites algunes dades i el document de "Word" el teniu adjunt en el missatge.

Acabeu d'escriure el nom del destinatari o destinataris, el contingut del missatge i ja el podreu enviar.