Crear hipervincles a altres documents

Si inseriu hipervincles a altres elements, milloreu la qualitat de les publicacions de "Word" que altres persones llegeixin en línia. L´hipervincle pot saltar a una ubicació del document, a altre document o pàgina Web o a un arxiu que s'hagi creat en altre programa. Els hipervincles també poden utilitzar-se per saltar a arxius multimèdia, tals com sons o vídeos.

La destinació a què salti l'hipervincle pot trobar-se en el disc dur, en la intranet d'una organització o en Internet, com una pàgina web. Per exemple, podeu crear un hipervincle que salti des d'un arxiu de "Word" a un gràfic de "Microsoft Excel" que inclogui més detalls. Els hipervincles es representen mitjançant imatges "interactives" o text, que sol ser de color blau i subratllat, on el lector fa clic per saltar a una altra ubicació.

Les característiques de format automàtic dels documents de "Word" i les pàgines Web s'utilitzen quan es coneixen les adreces a les quals es saltarà, o quan es té un document que conté noms d'arxius o adreces a les quals es desitja donar format com hipervincles.

Hipertext

Documents que utilitzen hipertext

És important remarcar les possibilitats de la creació de documents utilitzant les possibilitats d'hipertext de les aplicacions "Office".

Un document hipertextual és aquell que utilitza marques d'hipertext per a les diferents parts.

A les aplicacions "Office" es poden construir documents que utilitzin hipertext. Aquests documents estan destinats, en principi, a ser llegits amb l'ajut de l'ordinador. Un document d'aquesta mena utilitza els següents elements:

 • Un element d'inici, que pot ser un fragment de text, paraula, paràgraf o qualsevol element gràfic.
 • Un element de destí, que pot ser un element dins del mateix document o un document diferent del d'inici, que pot residir a la mateixa màquina o bé a qualsevol altra màquina (pot estar a una altra màquina a la qual es pugui accedir a través d'Internet).

En el cas d'"Office" cal indicar que, a més a més, hi ha una barra de navegació que permet tornar al document original.

Per activar l'element de destí calen un seguit d'accions a les quals l'usuari accedeix simplement amb l'ajut del "mouse".

Creació marques i noms als documents

Si es vol estructurar un document de manera que es pugui fer servir com a element hipertext, el primer punt que caldria tenir en compte seia la creació de marcadors dins del document.

Farem un breu recordatori de com fer-ho:

A "Word", per crear un marcador es selecciona el text, la posició o l'element gràfic, i un cop seleccionat s'activa "Insertar→Marcador" i s'escriu el nom, sense espais.

Inserció d'un marcador a "Word"

Creació d'hipervincles

Un hipervincle és un element que apunta a un altre i que es pot activar amb una acció determinada, en general un clic del "mouse".

En principi, els hipervincles es mostren a "Office" de color blau si no han estat activats, i d'un altre color si ho han estat. En situar-hi el punter del "mouse" l'hipervincle obre, en general, una icona, en forma de mà i un missatge que indica a quin lloc apunta.

Per crear un hipervincle es seguiran els següent passos:

 • En primer lloc cal activar la icona
Inserir hipervincle
 • També es pot activar "Insertar→Hipervínculo" o es pot fer servir Alt,Control,K.
 • El següent pas consisteix en indicar l'adreça de l'hipervincle, que pot ser:
 • Un document o una adreça d'Internet.
 • Una marca dins del propi document.
 • Per inserir-la es procedeix de diferent manera en cada cas:

Crear un hipervincle a un document de "Word"

Amb aquest procés crearem un vincle entre un document de "Word" i un altre document que tingueu guardat al disc dur del vostre ordinador, de tal manera que quan feu clic damunt l'enllaç s'obrirà el document enllaçat.

Procediment:

 • Seleccioneu el text o dibuix que voleu presentar com hipervincle.
 • Seleccioneu "Insertar | hipervínculo" i obtindreu aquest menú:

 • Si no heu guardat els canvis en el document actiu, "Word" us demanarà que guardeu l'arxiu. Es recomana guardar abans l'arxiu, sobretot si penseu crear un vincle relatiu, el que resulta molt útil si posteriorment teniu intenció de moure els arxius com un grup.
 • En la imatge anterior i allà on diu "Vincular al archivo o dirección URL", feu clic damunt "Examinar" per seleccionar l'arxiu d'una llista d'arxius. Apareix aquesta pantalla:

 • Cerqueu l'arxiu de "Word" i quan el tingueu localitzat, seleccioneu-lo i feu clic damunt "Aceptar".
 • Per acabar el procés, feu clic damunt "Aceptar".

Crear hipervincles a llocs del mateix document de "Word"

Consulteu el pràctica 5 del mòdul 2 per a més informació sobre aquest tema.

http://phobos.xtec.cat/a8914115/dokuwiki/doku.php?id=materials_n3:c4:mso97:modul_2:practica_5

Eliminar un hipervincle

 1. Feu clic, amb el botó secundari del ratolí damunt l'hipervincle que voleu eliminar.
 1. En el menú contextual que obteniu, seleccioneu "Hipervínculo" i en el menú següent "Modificar hipervínculo".
 1. En la pantalla següent, feu clic damunt "Quitar vínculo".