Instal·lar l’editor d’equacions

L'editor d'equacions de "Word" no s'instal·la per defecte quan hem efectuat una instal·lació estàndard (NO PERSONALITZADA)de "Microsoft Office 97".

Per instal·lar l'editor d'equacions de "Microsoft Office 97", cal seguir aquests passos:

 1. Tanqueu tots els programes que tingueu oberts.
 1. Poseu, a la unitat lectora de CD/DVD, el CDROM d'instal·lació de "Microsoft Office 97".
 1. Seleccioneu Inici | configuració | Panell de control
 1. En el panell de control, feu doble clic damunt "Agregar o quitar programas".
 1. En el quadre de diàleg que apareix cerqueu la instal·lació de "Microsoft Office 97". Mireu la imatge:
 1. Feu clic damunt "Cambiar o quitar".
 1. Apareix el quadre de diàleg "Modo de mantenimiento de Microsoft Office 97". En aquest quadre d'opcions feu clic en "Agregar o quitar funciones".
 1. En l'arbre de característiques, feu clic damunt el signo més (+) que trobareu al costat d´"Herramientas de Office".
 1. Feu clic damunt la flecha situada junt a l'"Editor de ecuaciones".
 1. Feu clic damunt "Ejecutar todo desde Mi PC".
 1. Feu clic damunt "Actualizar ahora".