Mòdul 6. Pràctica 7: Autoformat

"Word" permet donar format de manera automàtica al text seleccionat activant el menú "Archivo | Opciones" i desprès triar "Revisión"

El format automàtic d'un document depèn de les opcions d'autoformat actives a "Opciones de autocorrección…"

Autoformat mentre escriu

Activeu el menú "Archivo | Opciones" –>"Revisión". Ara feu clic damunt "Opciones de autocorrección…" i desprès seleccioneu la pestanya "Autoformato mientras escribe". Obtindreu aquest menú:

Al menú anterior mireu l'apartat"Aplicar mientras escribe".

 • "Listas automáticas con viñetas". Aplica un format de llista amb símbols tipogràfics als paràgrafs que comencen per un guió, un asterisc o la lletra o (majúscula o minúscula) seguit d'un espai o una tabulació.
 • * "Líneas de borde". Substitueix tres o més guions consecutius per una línia d'un punt de gruix; substitueix tres o més subratllats consecutius per una línia d'un punt i mig de gruix, i substitueix tres o més signes igual per una doble línia d'un punt de gruix.
 • "Estilos de títulos integrados". Aplica els estils de títol als paràgrafs que apareixen a l'inici del document.
 • * "Listas automáticas con números". Aplica un format de llista numerada als paràgrafs que comencen per un nombre seguit d'un punt o una tabulació.
 • "Tablas". Substitueix el signe més (+) seguit de guions (-) i un altre signe més (+), per una taula d'una cel·la l'amplada de la qual depèn del nombre de guions.

En el mateix menú anem a l'apartat "Reemplazar mientras escribe":

 • "Comillas rectas con comillas tipográficas".
 • "Fracciones por carácter de fracción".
 • "Ordinales por superíndice".
 • "Negrita y cursiva por formato real".
 • "Caracteres de símbolos por símbolos".
 • "Rutas de red e Internet por hipervínculos".
 • "Ordinales (1º) por superíndice".
 • "Guiones con guión largo".

I per acabar anem al bloc "Mientras escribe, automáticamente":

 • "Dar al primer elemento de las listas el formato del anterior". En una llista tipogràfica o numerada amb format en una part, les propietats formals del primer element s'apliquen als altres elements.
 • "Establecer la primera sangría y la sangría izquierda con tabulaciones y retrocesos"
 • "Definir estilos basándose en el formato personal". El "Word" assigna un nom d'estil disponible al paràgraf que es formata manualment.

Autoformat

Activeu el menú "Archivo | Opciones" –>"Revisión". Feu clic damunt "Opciones de autocorrección…" i desprès seleccioneu la pestanya "Autoformato". Obtindreu aquest menú:

La majoria d'opcions són les mateixes que les d'"Autoformato mientras escribe", així que sols es comentaran les que hi són afegides:

Bloc "Aplicar"

 • "Estilos de títulos integrados". S'ignoren els paràgrafs que no tinguin l'estil "Normal". Si es desactiva, l'autoformat intenta trobar un estil més apropiat per al paràgraf, i si el troba, el canvia.
 • "Estilos de lista". Aplica estils de llista a les llistes.
 • "Listas automáticas con viñetas"
 • "Otros estilos de párrafo". Aplica estils a paràgrafs que no són títols ni llistes.

Bloc "Conservar"

 • "Estilos"
 • "Siempre aplicar Autoformato"

Autocorrecció

Activeu el menú "Archivo | Opciones" –>"Revisión". Feu clic damunt "Opciones de autocorrección…" i desprès seleccioneu la pestanya "Autocorreción". Obtindreu aquest menú:

"MS Office Word" incorpora una sèrie d'opcions que faciliten la correcció automàtica del document a mesura que es va escrivint; les opcions són:

 • "Mostrar los botones de las opciones de Autocorreción".
 • "Corregir DOs MAyúsculas SEguidas".
 • "Poner en mayúscula la primera letra de una oración".
 • "Poner en mayúscula la primera letra de celdas de tablas".
 • "Poner en mayúscula los nombres de días".
 • "Corregir el uso accidental de BLQ. MAYÚS."
 • "Reemplazar texto mientras escribe": diferents propostes de substitució d'un text per un altre, propostes que poden aplicar-se. En la imatge següent podeu veure alguns exemples: