Mòdul 6. Pràctica 5: Personalitzar les barres d’eines

Funció avançada

Una barra d'eines és un element format per un conjunt d'icones que pertanyen a un mateix tipus de servei o funció. Les diferents aplicacions d'"Office" disposen d'un seguit de barres destinades a proporcionar a l'usuari determinades funcions que es realitzen de manera ràpida amb les icones.

Per veure les barres d'eines disponibles cal activar el menú "Archivo –> Opciones –> Personalizar cinta de opciones". L'aplicació de què es tracti mostrarà un quadre desplegable en el qual les barres actives són les que s'assenyalen amb el signe , mentre que les disponibles no tenen cap signe al seu costat. Per activar una barra d'eines es fa un clic al nom de la barra a l'esmentat menú, mentre que per desactivar-la es farà un clic al signe .

Hi ha dues maneres més per mostrar o ocultar una barra d'eines:

 • La primera consisteix en fer clic, amb el botó dret del ratolí, damunt d'un dels menús de la "Cinta de opciones" de word 2010 (Per exemple, feu clic damunt la paraula "Inicio". Apareix aquest menú contextual:

. Feu clic damunt de "Minimizar cinta de opciones" i desapareixeran totes les icones de la "Cinta de opciones".

 • La segona és força més interessant, ja que permet moltes possibilitats. En el menú contextual que heu fet aparèixer anteriorment, seleccioneu l'opció "Personalizar barra de herramientas de acceso rápido…" . D'aquesta manera es pot no sols escollir les barres actives i les no actives, sinó que, a més, és possible escollir les icones que es vol a cada barra, o bé, fins i tot, permet crear-ne de noves.

Funcions a realitzar amb la "Cinta de opciones"

 • Mostrar o ocultar (explicat abans).
 • Moure una de les "Fichas principals" i situar-la en un altre lloc.
 • Personalitzar afegint o traient icones.

Moure els menús de la "Cinta de opciones"

 • Aneu al menú "Archivo –> Opciones –> Personalizar cinta de opciones"
 • A la part de la dreta, seleccioneu un dels menús, seleccioneu per exemple "Referencias"
 • Amb les fletxes moveu amunt o avall el menú seleccionat. Mireu la imatge següent:

Per desactivar o tancar una barra flotant:

 1. Una barra flotat pot tancar-se o ser desactivada en fer un clic al botó de tancar: .
 2. Si es vol canviar la forma de la barra situant el punter del "mouse" en un dels extrems es mostra una fletxa que arrossegant-la permet donar la forma necessària a la barra:
 3. Si es vol canviar la mida moltes vegades caldrà arrossegar en diagonal la barra.
 4. Si una barra flotant es vol fixar, sols cal fer un doble clic a la línia acolorida superior.

Crear, personalitzar una "ficha principal" de la "Cinta de opciones"

 • Aneu al menú "Archivo –> Opciones –> Personalizar cinta de opciones"
 • Feu clic damunt de "Nueva ficha"
 • Poseu-li un nom
 • Aneu passant "Comandos" des de la columna de l'esquerra cap a la nova fitxa. Utilitzeu les opcions "Agregar/Quitar" per anar posant els nous "Comandos". Mireu aquesta imatge:

Nota. Amb el procediment anterior es poden personalitzar les "Fichas principales" de la "Cinta de opciones" amb la finalitat de tenir a l'abast les icones que utilitzen més sovint.