Mòdul 6. Pràctica 4: Personalitzar el teclat

Personalitzar el "Microsoft Word"

A través de la funció "Archivo| Opciones", "Word 2010" permet personalitzar les barres d'eines, les opcions dels menús a més de les opcions de presentació i accessibilitat a través del teclat:

"Barra de herramientas de acceso rápido"

Per accedir-hi:

 • Aneu a "Archivo| Opciones| Barra de herramientas de acceso rápido". Obtindreu aquest menú:

"Personalizar cinta de opciones"

Aquí trobareu categories d'ordres organitzades per menús o barres d'eines.

Per accedir-hi:

 • Aneu a "Archivo| Opciones| Personalizar cinta de opciones". Obtindreu aquest menú:

"Teclado"

Assignacions de tecles per a ordres, macros, fonts, elements d'Autotext, estils i símbols.

Per accedir-hi :

 • Aneu a "Archivo| Opciones| Personalizar cinta de opciones". Mireu a la part inferior de la imatge anterior i cerqueu "Métodos abreviados de teclado" . Feu clic damunt "Personalizar" i obtindreu aquest menú:

Utilització eficaç del teclat

Hi ha un seguit de tecles que permeten realitzar tasques d'ús freqüent de manera ràpida, per exemple per cercar ajuda sols cal prémer la tecla F1 i apareixerà l'ajudant d'"Office".

Si exceptuem les diferents tecles del teclat que permeten realitzar accions concretes en ser activades (tabulador, canvi…), cal assenyalar dos grups de tecles que realitzen tasques concretes a "Office":

 • Tecles que realitzen una funció en ser activades. (Exemple F5 )

 • Grups de tecles que realitzen funcions en ser activades conjuntament. (Exemple Control, C)

No és gaire recomanable aprendre totes les combinacions de tecles, però si que ho és donar certa atenció a les combinacions d'ús més freqüent.

Assignar tecles de mètode abreujat a un comando o a altre element

Podeu assignar tecles de mètode abreujat a comandaments, macros, fonts, elements d´"Autotexto", estils i símbols que utilitzeu amb freqüència.

Procediment:

 1. Aneu a "Archivo" i feu clic a "Opciones".
 2. Seleccioneu la pestanya "Personalizar cinta de opciones".
 3. A la part inferior del menú que teniu cerqueu "Métodos abreviados de teclado"
 4. Feu clic en "Personalizar".
 5. En el quadre "Guardar cambios en", feu clic en el nom del document actiu o en la plantilla en la qual vulgueu guardar els canvis de les tecles de mètode abreujat.
 6. En el quadre "Categorías", feu clic en la categoria que contingui el comandament o altre element.
 7. En el quadre situat a la dreta, feu clic en el comandament o en altre element. Les tecles de mètode abreujat actualment assignades apareixen en el quadre "Teclas activas".
 8. En el quadre "Nueva tecla de método abreviado", escriu la combinació de tecles que voleu utilitzar (Per exemple ALT+MAJ+W).
 9. Comproveu que aquesta combinació no està assignada. Com? Mireu allà on diu "Asignada a" i comproveu que a la dreta ens diu: ["Sin asignar"]
 10. Feu clic a "Asignar".