Mòdul 3. Pràctica 4: Fer servir fitxers d'índexs

El "Word" permet mecanitzar el procés de marcatge per a la creació d'un índex alfabètic d'entrades si, prèviament, s'ha creat un document amb una taula que les contingui.

Cal generar aquest document de manera que contingui una taula de dues columnes que, a l'esquerra, contingui les paraules que el "Word" ha d'automarcar, al document on volem generar l'índex alfabètic i, a la dreta, el valor que correspon en l'índex. Si es volen fer subentrades per a una paraula, aquestes apareixen separades de l'entrada principal per dos punts. En el cas de subentrades, es comença per l'estructura més complexa i s'acaba per la més senzilla i es situen, en aquest ordre, dintre de la taula. Per exemple:

Un cop confeccionada la taula, cal desar el document per fer-lo servir, posteriorment, en la tasca de marcatge d'entrades.

Per marcar les entrades de l'índex al document principal, s'ha de procedir de la manera següent:

  • Obrir el document que volem marcar
  • Anem a la pestanya "Referencias" i desprès fent clic el botó "Insertar Índice"
  • Apareix aquest menú contextual:
  • Fent clic damunt "Automarcar…"
  • Localitzar el fitxer que heu desat anteriorment i obrir-lo.
  • El "Word" comença, automàticament, l'automarcatge.
  • En acabar el procés es pot generar l'índex: "Referencias" | "Insertar Índice"