Mòdul 3. Pràctica 2: Crear paraules d’índex

Crear un índex

"Word" permet crear amb una certa facilitat un índex alfabètic, que és una relació de paraules ordenades alfabèticament, amb especificació de la pàgina on apareixen en el nostre document.

Procediment per crear un índex:

 1. Marcar les entrades de l'índex.
 2. Dissenyar i generar l'índex.

Amb les dues accions anteriors, "Word" agruparà les entrades de l'índex, les ordenarà alfabèticament, crearà referències als números de pàgina, elimina entrades duplicades i mostrarà l'índex del document.

Marcar les entrades de l'índex alfabètic

 • Seleccioneu la paraula que voleu que formi part de l'índex.
 • Seleccioneu l'opció de menú "Referencias" i desprès feu clic damunt "Marcar entrada" o bé premeu la combinació de tecles ALT+MAYÚS+X.

 • Apareix aquest menú contextual:
 • En el quadre "Entrada" podeu escriure o modificar el text que teniu seleccionat. Per crear una subentrada, en el quadre "Subentrada", escriviu el text de la subentrada.
 • Observeu, també, que s'activa, automàticament, l'opció "Mostrar u ocultar" que fa que apareguin, a banda de les marques de paràgraf, els caràcters ocults que indiquen les entrades de l'índex {EÍ "paraules"}.
 • Per acabar i marcar l'entrada a l'índex feu clic damunt "Marcar". Per marcar totes les aparicions d'aquest text en el document, feu clic damunt de "Marcar todas".
 • Repetiu aquest mateix procediment per marcar totes les paraules que voleu que surtin a l'índex

Dissenyar i generar l'índex

Una vegada marcats tots els termes que s'han d'indexar, es pot inserir l'índex del document en el punt d'inserció de la mateixa manera que per a la taula de continguts o d'il·lustracions, però activant "Índice".

En crear un índex, el "Word" insereix un salt de secció abans i després de l'índex.

 • Poseu el cursor en la part del document on voleu que aparegui l'índex.
 • Seleccioneu la pestanya "Referencias" i feu clic damunt la icona "Insertar índice" tal i com es veu a la imatge:
 • Apareix aquest menú contextual:
 • En l'apartat "Formatos", seleccioneu un dels dissenys disponibles: "Estilo personal", "clásico", "sofisticado",…També podeu crear un disseny personalitzat.
 • A l'apartat "Columnas" podeu seleccionar el nombre de columnes que tindrà l'índex.
 • Feu clic damunt "Aceptar".