Mòdul 2. Pràctica 6: Referències creuades

Referències creuades

Una referència creuada és una marca que permet saltar o referir una part del document, ja sigui un títol, una taula, una il·lustració, o una llista numerada, independentment de possibles variacions del número de pàgina.

Prèviament a la inserció de referències creuades cal marcar els elements a referenciar des del menú "Insertar" ja sigui com a "Título" o com a "Marcador".

Per inserir una referència creuada cal seguir els següents passos:

  1. Situar el cursor on inserir la referència creuada.
  2. Executar l’ordre "Insertar | Referencia cruzada…"
  3. Seleccionar el tipus d’element per ser referenciat ("Título, Marcador…")
  4. Seleccionar la classe de referència creuada que es desitja.
  5. Seleccionar l’element a què referir-se.
  6. Validar clicant sobre el botó "Insertar".