Mòdul 2. Pràctica 5: Definir i posicionar marcadors

Definir un marcador

Per marcar una posició en un document és necessari definir un "Marcador". Això es fa de la següent manera:

 1. Col·loqueu el punt d'inserció en la posició que es vol marcar, o seleccioneu el bloc de text a marcar.
 2. Seleccioneu l'opció "Insertar | Marcador", o premeu la combinació de tecles CTRL+Mayús+F5, per obrir el quadre de diàleg "Marcador".
 3. Escriviu un nom que identifiqui el marcador en el quadre "Nombre del marcador".
 4. Premeu el botó "Agregar".

Localitzar un marcador

Per moure ràpidament el punt d'inserció a una posició assenyalada amb un "Marcador" tenim dues maneres: Des del menú "Insertar | Marcador" o des del menú "Edición | Ir" a (o CONTROL + I).

Anar a un marcador des del menú "Insertar | Marcador"

Procediment:

 • Obriu l'opció de menú "Insertar | Marcador". Obtindreu aquesta pantalla (si heu creat els marcadors u, dos i tres:
 • A la pantalla anterior seleccioneu el nom del marcador.
 • premeu el botó "Ir A".

"Word" mourà el punt d'inserció immediatament a la posició marcada.

Anar a un marcador des del menú "Ir a"

Procediment:

 • Obriu l'opció de menú "Archivo| Buscar y reemplazar" (també combinació de tecles CONTROL + I). Obtindreu aquesta pantalla:
 • A la pantalla anterior seleccioneu la pestanya "Ir a". En la finestreta de l'esquerra seleccioneu "Marcador" i en la finestreta de la dreta seleccioneu el marcador que voleu.
 • Per acabar premeu el botó "Ir A".
 • Comproveu que el punt d'inserció ha anat al lloc adequat.

Referències creuades

Una referència creuada és una marca que permet saltar o referir una part del document, ja sigui un títol, una taula, una il·lustració, o una llista numerada, independentment de possibles variacions del número de pàgina.

Prèviament a la inserció de referències creuades cal marcar els elements a referenciar des del menú "Insertar" ja sigui com a "Título" o com a "Marcador".

Per inserir una referència creuada cal seguir els següents passos:

 1. Situar el cursor on inserir la referència creuada.
 2. Executar l’ordre "Insertar | Referencia cruzada…"
 3. Seleccionar el tipus d’element per ser referenciat ("Título, Marcador…")
 4. Seleccionar la classe de referència creuada que es desitja.
 5. Seleccionar l’element a què referir-se.
 6. Validar clicant sobre el botó "Insertar".