Mòdul 2. Pràctica 3: Configurar columnes

Encolumnar un document

Organitzar un document en columnes és una de les formes més habituals de presentació en els mitjans de comunicació escrits.

Per inserir columnes en un document de word 2010:

  • Fer clic damunt l'opció "Diseño página" de la barra de menús
  • Seleccionar "Columnas". Apareixen aquestes opcions:
  • ||
  • En el menú anterior una de les opcions: "Una - Dos - Tres - …"

També ho podem fer de la següent manera:

  • Fer clic damunt l'opció "Diseño página" de la barra de menús
  • Seleccionar "Columnas" i tot seguit "Más columnas…". Apareixerà aquest menú:

Sempre que es selecciona un paràgraf, o un grup de paràgrafs, i s'aplica un canvi en l'encolumnat s'insereix un salt de secció en relació als paràgrafs anteriors a la selecció i un altre en relació als posteriors.

Equilibrar la llargada de les columnes

Per aconseguir que totes les columnes tinguin una llargada equilibrada cal inserir al final de la columna a equilibrar un salt de secció continu.

Si després d'una secció amb columnes equilibrades es vol continuar el document en una altra pàgina caldrà inserir un salt de pàgina.