Mòdul 11. Pràctica 6: Personalitzar icones amb macros assignades

"Macros" automàtiques del "Word"

El "Word" permet gravar cinc macros d'execució automàtica en executar el programa, crear, obrir o tancar un document; el nom de la macro defineix el moment en què s'ha d'executar.

  • AutoExec: s'executa en iniciar el "Word".
  • AutoNew: s'executa en crear un document nou.
  • AutoOpen: s'executa en obrir un document.
  • AutoClose: s'executa en tancar un document.
  • AutoExit: s'executa en sortir del "Word".