Mòdul 11. Pràctica 3: Desar macros

En aquest pràctica detallarem com desar una macro.

Recordeu els passos seguits per crear una macro explicats en el pràctica 2 d'aquest mateix mòdul.

Desprès d'iniciar el procés de gravació arriba el moment de guardar la macro. La macro es pot guardar en la plantilla Normal.dotx, en una altra plantilla o bé en un document.

Fixeu-vos en aquest pas del procés de creació de macros:

Observeu que a l'apartat "Guardar macro en" heu seleccionat desar la macro en el document prova.docx. Així només serà accessible des d'aquest document.

Si assignem a una nova macro el mateix nom d'altra macro integrada de "Word", les accions de la primera reemplaçaran a les existents. Per exemple, el comando "Cerrar" del menú "Archivo" té una macro adjunta denominada "ArchivoCerrar". Si gravem una nova macro i li assignem el nom "ArchivoCerrar", s'adjuntarà al comando "Cerrar". En seleccionar el comando "Cerrar", "Word" realitzarà les noves accions que hagi gravat.

Per veure la llista de les macros que incorpora "Word", assenyaleu "Macros" en el menú "Programador". Apareix aquest menú: