Mòdul 11. Pràctica 1: Comprendre el concepte de macro

Les Macros

Una macro és un conjunt d'ordres destinades a realitzar tasques repetitives en el menor temps possible. Estan escrites en llenguatges de programació senzills aptes per a usuaris sense excessius coneixements tècnics.

Sovint podem trobar-les als paquets ofimàtics (processador de textos, fulls de càlcul, gestors de bases de dades…), programari de disseny gràfic, retoc fotogràfic,…

Llenguatges que sovint s'utilitzen per programar macros:

  • "Visual Basic Script". (S'utilitza per automatitzar tasques dins la suite ofimàtica "MS Office".
  • "Visual Basic". (Té les mateixes aplicacions que l'anterior del qual, de fet, n´és un subconjunt).
  • Altres: "Python", "Perl", "C", "Java".

Les macros del "Word 2010" estan creades amb el "Microsoft Visual Basic for Aplications"; la funció de gravar macros permet crear-ne amb unes possibilitats més limitades.

A "Word" les macros permeten emmagatzemar accions de teclat. Es pot utilitzar directament un llenguatge de programació des de les macros.

Com hem dit abans, un dels grans avantatges de les macros és que són accessibles a usuaris sense coneixements de programació. Permeten realitzar accions repetitives de molt diversa complexitat.