Mòdul 8. Pràctica 4: Crear models de carta

Crear una carta a partir d'una plantilla

 • En el menú "Archivo", feu clic en "Nuevo".
 • A la part dreta del document apareix el panell de tasques "Nuevo documento". Mireu la imatge:
 • En la imatge anterior, a l'apartat "Plantillas", feu clic damunt "En mi PC…". Apareix aquest menú:
 • Ara feu clic en la pestanya "Cartas i faxes".
 • Feu doble clic en "Asistente para cartas".
 • Si aquest assistent no apareix en el quadre de diàleg "Plantillas", és possible que necessiteu instal·lar-lo.
 • Seguiu les instruccions de l'"Asistente para cartas".

Si voleu saltar-vos un pas o anar a un panell específic, feu clic en una de les fitxes.

Fer servir l'assistent de cartes

Si es tracta de crear una carta i no es disposa de coneixements tècnics de com fer-ho, "Word" permet utilitzar l'assistent de creació de cartes.

 • Seleccioneu "Herramientas | Cartas y correspondencia | Asistente para cartas". Mireu la imatge:
 • Apareix aquest menú:
L'assistent de creació de cartes està dividit en quatre fitxes, a cadascuna de les quals hi ha la informació necessària per a la creació de la carta: Format de carta, es pot escollir entre diferents tipus de format. Informació del destinatari Informació de l'usuari remitent. Altres elements: Un dels avantatges més interessants és el fet que un cop s'han escrit els elements que inclou "Word" de manera automàtica es poden modificar i canviar al gust personal. Si es tracta de documents en català la data s'insereix en el nostre idioma.

Sobres

Si es vol crear un sobre i es disposa d'una impressora adient pot quedar molt bé.

 • Seleccioneu "Herramientas | Cartas y correspondencia | Sobres y etiquetas". Mireu la imatge:
Creació d'un sobre
 • En el quadre de la imatge anterior podeu escriure directament l'adreça del destinatari a la casella de "Dirección" o bé extreure l'adreça de la llibreta personal de direccions si la teniu configurada. També podeu escriure les dades del remitent de la carta.
 • La "Vista previa" indica quin serà l'aspecte del sobre un cop imprès.
 • Si s'activa "Imprimir" s'imprimirà de manera automàtica.
 • "Agregar al documento" afegeix el sobre al document, de manera que es pot veure a la part superior de la pàgina, es poden inserir imatges.
 • "Cancelar" cancel·la la creació del sobre.
 • "Opciones" permet escollir entre diferents mides i models de sobres, o bé se'n poden crear de nous.