Mòdul 8. Pràctica 2: Crear el document principal

Què és el document principal

El document principal és el document inicial. Es configura amb la mateixa forma i grandària que es desitja que tinguin les cartes, etiquetes, missatges de correu electrònic o sobres finals, o qualsevol altre tipus de documents.

Al document principal s'agrega tota la informació que serà idèntica en totes les còpies. Per exemple, en un document principal de sobres, es podria escriure el remitent, i en el document principal d'una carta model, es podria inserir el logotip del centre educatiu i escriure un missatge dirigit a tots els destinataris.

Crear el document principal de cartes

Procediment:

  • Obrir "Word" i, en la finestra activa, tenir un document en blanc.
  • Seleccionar "Herramientas | Cartas y correspondencia | Combinar correspondencia…"
A la part dreta del document, s'obrirà la secció "Combinar correspondencia" del panell de tasques amb el primer pas de l'assistent. Aquest assistent és molt senzill, ens va preguntant i nosaltres li contestem fent clic en l'opció desitjada. En primer lloc hem de triar el tipus de document que volem generar (cartes, missatges de correu electrònic, sobres, etc..).
  • Al menú anterior, seleccioneu "Cartas" i feu clic en "Siguiente", apareix el segon pas de l'assistent
En el pas 2 definim el document inicial. És el document que conté la part fixa a partir de la qual crearem el document combinat. Sota les tres opcions tenim una explicació de l'opció seleccionada en aquest moment. Proveu les 3 opcions de treball: "Utilizar documento actual" - "Empezar a partir de una plantilla" - "Empezar a partir de un documento existente"