Mòdul 7. Pràctica 4: Canviar l'idioma del document

Abans de començar a realitzar la correcció ortogràfica cal tenir present l'idioma. N´hi ha una diversitat molt gran als diferents programes d'"Office": al següent quadre es pot veure el funcionament general:

Possibilitats d'idioma als diferents programes

En el cas de "Word" les paraules es poden marcar utilitzant la funció idioma. Per fer-ho, es pot seleccionar la paraula o el text a marcar i activar la funció "Herramientas→Idioma→Definir Idioma". Un cop activada aquesta opció es pot escollir entre les diferents possibilitats: assignar-li un idioma del qual es disposa de diccionari, o bé marcar com a paraula per a NO revisar. Una paraula es marca per a no revisar perquè sinó es tornarà a trobar en altres documents i al que es corregeix es pot trobar bastants vegades.

També es pot seleccionar el Català

Els diferents idiomes que s'indiquen no són aquells dels quals es disposa de diccionari. Són tots aquells que pot marcar "Word".

Cal anar molt en compte amb el botó de Predeterminar, ja que el canvi afectarà a tots els documents mentre no es torni a indicar el contrari.

També cal tenir cura de les diferents possibilitats de l'anglès i de l'espanyol. Cal escollir "Alfabetització tradicional", per l'espanyol d'España.

Canviar l'idioma actiu en un document nou

  • En el menú "Herramientas", seleccioneu "Idioma" i feu clic en "Definir idioma". Apareix aquest menú:
  • En el menú anterior seleccioneu un nou idioma i feu clic en "Aceptar".
  • Si voleu que l'idioma seleccionat sigui el que apareix en tots els nous documents, feu clic damunt Predeterminar i apareixerà aquest menú:
  • Feu clic damunt "Sí" per tal de modificar la plantilla "Normal" que "Word" utilitza per defecte quan creeu un document nou.

Canviar l'idioma actiu en un document que conté informació

  • Activeu l'opció de menú "Edición | Seleccionar todo"
  • En el menú "Herramientas", seleccioneu "Idioma" i feu clic en "Definir idioma". Observeu la 3ª imatge d'aquesta pàgina.
  • En el menú anterior seleccioneu un nou idioma i feu clic en "Aceptar".