Mòdul 3. Pràctica 4: Fer servir fitxers d'índexs

Si el document de "Microsoft Word" conté estils de títol integrats, podeu crear una taula de contingut que apareix al marc esquerre d'una pàgina de marcs. En fer clic en l'hipervincle del marc esquerre, el document del marc dret salta al títol que indica l'hipervincle.

Al document, apliqueu estils de títol integrats o personalitzats (Títol 1 a Títol 9) als títols que voleu incloure a la taula de contingut.

Guardeu el document.

Al menú "Formato", seleccioneu "Marcos" i després feu clic en "Tabla de contenido en marco".

Suggeriment:

Podeu personalitzar l'aparença de la taula de contingut en un marc Web de la mateixa manera que qualsevol taula de contingut d'un document de "Word".

El "Word" permet mecanitzar el procés de marcatge per a la creació d'un índex alfabètic d'entrades si, prèviament, s'ha creat un document amb una taula que les contingui.

Cal generar aquest document de manera que contingui una taula de dues columnes que, a l'esquerra, contingui les paraules que el "Word" ha d'automarcar, al document on volem generar l'índex alfabètic i, a la dreta, el valor que correspon en l'índex. Si es volen fer subentrades per a una paraula, aquestes apareixen separades de l'entrada principal per dos punts. En el cas de subentrades, es comença per l'estructura més complexa i s'acaba per la més senzilla i es situen, en aquest ordre, dintre de la taula. Per exemple:

científic aprenentatge: científic
sistemàtic aprenentatge: sistemàtic
intuïtiu aprenentatge: intuïtiu
aprenentatge aprenentatge

Un cop confeccionada la taula, cal desar el document per fer-lo servir, posteriorment, en la tasca de marcatge d'entrades.

Per marcar les entrades de l'índex al document principal, s'ha de procedir de la manera següent:

  • "Insertar | Referencia | Índice y tablas… | Automarcar…". Apareix aquest menú contextual:

  • Localitzar el fitxer que heu desat anteriorment i obrir-lo.
  • El "Word" comença, automàticament, l'automarcatge.
  • En acabar el procés, es pot generar l'índex amb "Insertar | Índices y tablas… | Índice".