Mòdul 3. Pràctica 1: Crear taules de contingut

Crear una taula de contingut

La manera més senzilla de crear una taula de contingut és utilitzar els formats de nivell d'esquema o estils de títol integrats. Si ja utilitzeu els formats de nivell d'esquema o estils de títol integrats, seguiu aquests passos:

 1. Feu clic en la posició en la qual voleu inserir la taula de contingut.
 2. Al menú "Insertar", seleccioneu "Referencia" i feu clic a "Índices y tablas".
 3. Feu clic a la fitxa "Tabla de contenido".
 4. Per utilitzar un dels dissenys disponibles, feu clic en un disseny en el quadre "Formatos".
 5. Seleccioneu les altres opcions de "Tabla de contenido" que voleu.

Els números de pàgina de la taula de continguts fan d'hipervincles amb l'apartat a què es refereixen. Si es vol inserir una taula de continguts en un document que ja en té una, el "Word" pregunta si es vol substituir l'existent.

Si no utilitzeu els nivells d'esquema o estils integrats, seguiu un dels procediments següents:

Crear una taula de contingut a partir dels nivells d'esquema

 1. Al menú "Ver", seleccioneu "Barras de herramientas" i feu clic en "Esquema".
 2. Seleccioneu el primer títol que hagi d'aparèixer a la "Tabla de contenido".
 3. A la barra d'eines "Esquema", seleccioneu el nivell d'esquema que voleu associar al paràgraf seleccionat.
 4. Repetiu els passos 2 i 3 per a cada títol que voleu incloure a la taula de contingut.
 5. Feu clic en la posició en la qual voleu inserir la taula de contingut.
 6. Al menú "Insertar", seleccioneu "Referencia" i faci clic a "Índices y tablas"
 7. Feu clic a la fitxa "Tabla de contenido".

Per utilitzar un dels dissenys disponibles, feu clic en un disseny en el quadre "Formatos".

 1. Seleccioneu les altres opcions de taula de contingut que voleu.

Crear una taula de contingut a partir dels estils personalitzats

Si ja heu aplicat estils personalitzats als títols, podeu indicar-li a "Microsoft Word" els estils que ha d'utilitzar per generar la taula|post de contingut.

 1. Feu clic en la posició en la qual voleu inserir la "Tabla de contenido".
 2. Al menú "Insertar", seleccioneu "Referencias" i feu clic a "Índices y tablas"
 3. Feu clic a la fitxa "Tabla de contenido".
 4. Feu clic en "Opciones".
 5. En "Estilos disponibles", busqueu un estil que hàgiu aplicat als títols del document.
 6. En Nivell de TDC, a la dreta del nom de l'estil, escriu un nombre de l'1 al 9 per indicar el nivell que voleu que representi aquest estil de títol. Nota: Si només voleu utilitzar estils personalitzats, elimineu els nombres de nivell TDC dels estils integrats com, per exemple, Títol 1.
 7. Repetiu els passos 5 i 6 per a cada estil de títol que voleu incloure a la "Tabla de contenido".
 8. Feu clic en "Aceptar".
 9. Per utilitzar un dels dissenys disponibles, feu clic en un disseny en el quadre "Formatos".

Seleccioneu les altres opcions de "Tabla de contenido" que voleu.

Actualitzar una taula de continguts

Si canvia el document de manera que afecta la taula de continguts, es pot actualitzar l'esmentada taula de la manera següent:

 • Situar el cursor en qualsevol part de la taula de continguts.
 • Prémer la tecla F9 per actualitzar el camp.
 • Seleccionar el tipus d'actualització.
 • Fer clic sobre el botó "Aceptar".

Eliminar una taula de contingut

 1. Al menú "Ver", seleccioneu "Barras de herramientas" i feu clic en "Esquema".
 2. A la barra d'eines "Esquema", feu clic en Anar a TDC .
 3. Pressioneu la tecla "SUPRIMIR".

També podeu seleccionar manualment la taula de contingut i pressionar la tecla SUPR.

Taula d'il·lustracions

De la mateixa manera que es crea una taula de continguts, es pot crear una taula d'il·lustracions, però prèviament s'ha d'assignar un títol a cadascuna:

 • Seleccionar una il·lustració.
 • Escollir l'opció "Título" des del menú contextual del ratolí o des del menú "Insertar".

Una vegada assignat un títol a cada il·lustració, es pot inserir la corresponent taula de la mateixa manera que per a la de continguts, però activant "Tabla de ilustraciones". De la mateixa manera que es pot fer amb una taula d'il·lustracions, també es poden fer taules d'altres elements: taules, equacions, suggeriments, notes…