Utilitat de l'edició en línia

La seva principal característica és que apart d'emmagatzemar documents i fitxers, els podem crear, editar i compartir en línia, directament des del navegador, sense necessitat de tenir instal·lat cap programa editor. Fins i tot, un document compartit, es pot editar al mateix temps (veient els canvis), per persones diferents, si s'està connectat.

Un altre aspecte a tenir en compte és que es desa un historial amb tots els canvis efectuats, de manera que és molt fàcil fer una revisió de canvis, i fins i tot recuperar una versió anterior, si algú, per error ha esborrat el contingut.

Aquest aspecte fa que sigui una eina perfecta per a compartir un document col·laboratiu, en el qual un conjunt de persones han d'editar-lo de manera conjunta, sense necessitat d'haver de baixar un fitxer, editar-lo i torna-lo a pujar, amb el perill que en aquest lapse de temps, algú altre hagi fet la mateixa operació, i en conseqüència es perdrien els canvis.

A més, es pot configurar per tal que si algú dels editors fa algun canvi, automàticament s'envia un correu a la resta de membres per tal que tinguin constància d'aquell canvi.