Utilitzar estils predefinits

S'utilitza la finestra Estils i formatació per aplicar, crear, editar, afegir i suprimir estils de formatació. Fent doble clic en una entrada per aplicar-hi l'estil.

Per accedir a aquesta ordre: Escollir Format / Estils i formatació Tecla F11 A la barra "Formatació", feu clic a Estils i formatació

Per acoblar la finestra Estils i formatació, arrossegueu la barra de títol a l'esquerra o la dreta de l'espai de treball. Per desacoblar-la, feu doble clic a un espai lliure de la barra d'eines.

Com aplicar un estil:


1.Seleccionar el text. Per aplicar un estil de caràcter a una paraula cal fer clic a la paraula. Per aplicar un estil de paràgraf cal fer clic al paràgraf.
2.Fer doble clic a l'estil a la finestra Estils i formatació.

Es poden assignar tecles de drecera als estils en la pàgina de pestanya Eines / Personalitza / Teclat.

La barra d'eines Estils i formatació conté icones per formatar els documents:

Categoria d'estil


Estils de paràgraf


Mostra els estils de formatació per a paràgrafs. S'utilitzen els estils de paràgraf per aplicar la mateixa formatació, com ara el tipus de lletra, la numeració i el format als paràgrafs del document.

Estils de caràcter


Mostra estils de formatació per a caràcters. S'utilitzen estils de caràcter per aplicar els estils de tipus de lletra al text seleccionat en el paràgraf.

Estils de marc


Mostra els estils de formatació per a marcs. S'utilitzen els estils de marc per definir el format i la posició del marc.

Estils de pàgina


Mostra els estils de formatació per a les pàgines. S'utilitzen estils de pàgina per determinar els formats de pàgina, inclosa la presència de capçaleres i peus de pàgina.

Estils de llista


Mostra els estils de formatació per a llistes numerades i amb pics. S'utilitzen els estils de llista per formatar els caràcters de nombre i de pic i per especificar un sagnat.

Mode format d'emplenament


Aplica l'estil seleccionat a l'objecte o al text que seleccioneu en el document. Cal fer clic en aquesta icona i, a continuació, arrossegar-la a una selecció en el document per aplicar-hi l'estil. Per sortir d'aquest mode, cal tornar a fer clic a la icona, o prémer Esc.