Crear documents a partir d'assistents predefinits


"LibreOffice Writer" disposa d'un conjunt d'auxiliars destinats a proporcionar ajut a l'usuari, ja sigui en camps que no coneix ja sigui en camps on necessita ajut.

Els auxiliars poden activar-se des del menú Fitxer / Auxiliars

Es pot provar d'utilitzar l'auxiliar Carta. Això fa iniciar un procés guiat per a la creació d'aquest document amb la presentació de diverses opcions que es podran anar escollint i amb la visualització prèvia del document.De tota manera, si la utilització de l'auxiliar no ofereix allò que s'esperava sempre es pot activar Cancel·la.