Inserir una forma predeterminada

Moltes de les imatges que es creen tenen elements comuns. Molts d'aquests elements són fletxes, estrelles, cercles, …

Aquests elements es poden utilitzar a partir de les icones que hi ha a la barra d'eines de dibuix. Per activar aquesta barra d'eines de dibuix,cal anar al menú Visualitza / Barres d'eines / Dibuix.


A la barra d'eines de dibuix hi ha diferents grups de formes: bàsiques, símbols, fletxes, diagrames de flux, estrelles, …

Es pot obrir cada conjunt de formes clicant al triangle que indica que és un desplegable:


Si es vol utilitzar una forma, cal clicar-la per seleccionar-la i clicar sobre el document on es vol inserir, arrossegant el ratolí per escollir el tamany que es desitgi.

Aquestes formes es poden manipular, canviar de mida, posició, … segons calgui.