Inserir una gràfica de dades


Al nostre món, les eines gràfiques són imprescindibles, el principal avantatge que tenen és el de donar una ràpida informació visual sobre determinats conjunts de dades numèriques, facilitant una informació ràpida i clara.

A "LibreOffice" es poden inserir gràfics de manera fàcil i ràpida:

  • Per inserir una gràfica cal activar: Inserir / Objecte / Diagrama

  • Això afegeix una gràfica al document. El següent pas és editar aquesta gràfica per fer-hi constar les dades que interessa presentar. Fent doble clic a la gràfica per seleccionar-la i prement el botó dret del ratolí, apareixerà un menú contectual:

  • Per editar les dades de la gràfica cal escollir l'opció Taula de dades del diagrama

  • Fets els canvis convenients en les dades, nombre de columnes i files es pot tancar aquesta finestra de dades.
  • Es pot escollir el tipus de gràfic que es vol utilitzar. Per fer-ho, cal activar el menú contextual com s'ha fet anteriorment i escollir l'opció Tipus de diagrama

* Les possibilitats dels gràfics permeten generar de manera ràpida presentacions de dades molt interessants.