Inserir una imatge des d'un arxiu


A l´hora d'inserir una imatge des d'un arxiu es requereix tenir molt en compte un seguit de punts:

  • Ubicació de la imatge. Cal indicar al programa a quin lloc es troben les imatges. És recomanable establir la carpeta per defecte on es tenen, d'aquesta manera es podrà anar molt més ràpid.
  • Conèixer el format de la imatge. No tots els formats poden ser correctes, algunes vegades cal instal·lar determinades opcions de format que no s'havia fet.
  • Determinar si es vol vincular la imatge inserida amb l'arxiu on s'insereix. Cal anar molt en compte en aquest punt. Si es vol tenir l'arxiu a un altre ordinador, en copiar l'arxiu cal incloure-hi els arxius vinculats (si hi ha problemes es pot desfer l'enllaç).


Si es vol tenir una vista de la imatge que es vol inserir cal marcar l'opció de vista prèvia.

Com a indicació, cal anar en compte amb la mida dels arxius perquè poden fer que el document ocupi molt espai si s'hi insereixen imatges grans, en cas d'imatges molt grans és recomanable reduir-ne la mida amb un programa d'edició d'imatges.

Es pot inserir una imatge als documents de la següent manera:
1.Des del menú Insereix / Imatge / Des d'un fitxer.
2.Seleccionar el fitxer. Al quadre Tipus de fitxer es pot restringir la selecció a determinats tipus de fitxers.