Emprar l'eina de substitució de paraules


1.Escollir el menú Edita / Cerca i reemplaça per obrir el diàleg Cerca i reemplaça.
2.Introduïr el text que es vulgui cercar en el quadre de text Cerca.
3.Introduïr el text que reemplaçarà el text trobat en el quadre Reemplaça amb.
4.Fer clic a Reemplaça o a Reemplaça-ho tot.

Quan es fa clic a Reemplaça, el programa cercarà a tot el document el text introduït en el quadre Cerca, començant per la posició actual del cursor. Quan el programa troba el text, el realçarà i esperarà la resposta. Es pot fer clic a Reemplaça per reemplaçar el text realçat en el document pel text que hi hagi en el quadre Reemplaça amb. Es pot fer clic a Cerca per avançar fins al següent text trobat sense reemplaçar la selecció actual.

Quan es faci clic a Reemplaça-ho tot, el programa reemplaça tot el text que coincideix amb l'entrada.