Canviar paraules escrites erròniament


Cerca errors ortogràfics al document o a la selecció actual. La verificació ortogràfica del "LibreOffice" inclou capçaleres, peus, entrades d'índexs i notes al peu.

Per accedir a aquesta ordre es pot fer de diferents maneres … Trieu Eines - Verificació ortogràfica Tecla F7 A la barra "Estàndard", feu clic a Verificació ortogràfica

Verificació manual de l'ortografia

El procés de verificació ortogràfica s'inicia a la posició actual del cursor i avança fins al final del document o de la selecció. Una vegada s'arriba a aquesta posició, l'usuari pot triar si vol continuar la verificació ortogràfica des del principi del document.

La verificació ortogràfica cerca paraules incorrectes i ofereix la possibilitat d'afegir una paraula desconeguda a un diccionari d'usuari. El diàleg Verificació ortogràfica s'obre quan l'aplicació troba la primera paraula incorrecta o que no és al diccionari i mostra la frase amb la paraula realçada. Es pot editar la paraula o la frase, o bé fer clic a un dels suggeriments que es mostrin en el quadre de text inferior.

Suggeriments

Llista les paraules suggerides per reemplaçar la paraula incorrecta. Es pot seleccionar la paraula que es vulgui utilitzar i fer clic a Canvia o a Canvia-les totes.

Llengua del diccionari

Permet indicar la llengua que s'utilitzarà per verificar l'ortografia. Una entrada de llengua té una marca de selecció davant si la verificació ortogràfica està activada per a aquesta llengua.

Correcció automàtica

Es pot afegir la combinació actual de la paraula incorrecta i la paraula de reemplaçament a la taula de reemplaçaments de la correcció automàtica.

Opcions

S'obre un diàleg que permet seleccionar els diccionaris definits per l'usuari i definir les regles per a la verificació ortogràfica.

Afegeix

Afegeix la paraula desconeguda a un diccionari d'usuari.

Ignora-ho un cop

Omet la paraula desconeguda i continua amb el procés de verificació ortogràfica. L'etiqueta d'aquest botó es converteix en "Reprèn" si es deixa obert el diàleg Verificació ortogràfica quan es torna al document. Clicar al botó "Reprèn" per continuar la verificació ortogràfica des de la posició actual del cursor.

Ignora-les totes

Omet totes les ocurrències de la paraula desconeguda a tot el document i continua amb el procés de verificació ortogràfica.

Canvia

Reemplaça la paraula desconeguda amb el suggeriment actual. Si el canvi abasta més text que la paraula en qüestió, es reemplaçarà tota la frase.

Canvia-les totes

Reemplaça totes les ocurrències de la paraula desconeguda amb el suggeriment actual.

Desfés

Clicar per desfer el darrer pas fet a la sessió de verificació ortogràfica actual. Tornar a fer clic per a cada pas anterior consecutiu que es vulgui desfer.