Aplicar autocorrecció de document


La correcció automàtica és una eina que es troba integrada totalment a totes les aplicacions. El funcionament és el següent: els programes substitueixen, de manera automàtica, unes paraules per unes altres.

La utilització d'aquesta eina és doble:

  • Permet corregir errades de mecanografia freqüents per a un determinat usuari.
  • Permet definir abreujaments per tal que es pugui escriure de manera més ràpida.

Si es vol afegir o eliminar paraules o modificar les opcions de correcció automàtica es pot fer al menú Eines / Correcció automàtica.

A partir d'aquest menú es poden afegir aquelles errades freqüents per tal que la correcció automàtica faci el canvi a les formes correctes.

Per reemplaçar de manera automàtica s'escriu el text a la casella de Reemplaça i a la casella Amb com s'escriu el text que es vol que reemplaci a l'anterior. Per exemple, (ies) pot proposar-se la substitució per Institut d'Educació Secundària. La correcció automàtica va destinada a substituir una paraula o un signe per una altra paraula o signe.

Si es vol eliminar una entrada de text automàtica es selecciona i s'activa "Eliminar".

En la pestanya Opcions es poden veure i ajustar les opcions de correcció automàtica a les necessitats:

Alguns exemples de correcció automàtica són:

  1. Si es posen dues majúscules seguides (en paraules de més de dues lletres) el programa ho corregirà de manera automàtica (no permet escriure, per exemple, BArcelona).
  2. Posar una majúscula després d'un punt i a part (frase).
  3. Si s'escriu accidentalment la primera lletra en mINÚSCULA (en prémer "Majúscules" i tenir el Bloq de majúscules activat) el programa canviarà majúscules a minúscules.
  4. Activa o desactiva diversos reemplaçaments automàtics de text mentre s'escriu.