Instal.lar el corrector ortogràfic i gramatical en un idioma determinat


Activar el corrector


Per activar l'eina d'ortografia es pot fer de dues maneres:

  • Menú Eines / Ortografia i gramàtica o
  • Prement F7


En principi sembla senzill, però cal tenir en compte els següent punts:
- Primer, cal tenir present en quin moment s'activa l'opció de correcció ja que es pot fer de dues maneres molt diferents:

a) A un document en general, des de qualsevol part del mateix.
b) Nomès a un text seleccionat

a) En el primer cas es revisarà tot el document de manera que s'indicarà a continuació, mentre que en el segon cas la correcció sols revisarà el text seleccionat, demanant, en tot cas, al final de la correcció, si es vol seguir realitzant la revisió. És molt interessant aquesta opció, ja que permet que les paraules ignorades pel diccionari es marquin amb una ratlla acolorida assenyalant la possibilitat que siguin errònies.

b) En el segon cas, si el programa ho permet i es disposa de diferents idiomes amb els diccionaris instal·lats caldrà fer-los servir segons la llengua que sigui. Així, per exemple, dins d'un document escrit en català podem verificar l'ortografia de fragments escrits en altres llengües. Si cal podem instal·lar els diferents diccionaris que ens interesssi.

- Finalment hi ha la possibilitat de crear diccionaris personals en funció del tipus de tema que es treballi.

Els diccionaris instal·lats i, per tant, disponibles són els que hi ha a la barra inferior del Libre Office Writer.Si es desitja instal·lar un diccionari nou es pot obtenir a partir del menú Eines / Llengua / Més diccionaris en línia.