Aplicar l'autoformat de taules


Les taules poden tenir diverses qualitats en el seu format donant color a les vores i ombrejats predefinits pel mateix programa. Això ho aconseguim a través del menú Taula / Formatació automàtica