Canviar la mida de les cel.les

No totes les columnes o files d'una taula han de ser forçosament de la mateixa mida. Pot haver-n'hi unes de més amples o altes que les altres. Per canviar-ne la mida es pot fer de dues maneres diferents: amb el ratolí o per menú.

Per canviar les mides amb el ratolí:

Fixa’t que en treballar amb taules l'aspecte del regle canvia. Hi apareixen unes marques que indiquen la mida de cada columna de la taula.

Cal situar el ratolí sobre la marca de la columna que es vol modificar. El punter del ratolí canviarà de forma. Això permet arrossegar la marca cap a la posició que es vulgui i canviar l'amplada de la columna. La columna quedarà amb la mida desitjada i la resta de columnes s’adaptaran a l’espai que quedi.

Això també es pot fer amb l'alçada de les files. La fila desitjada quedarà amb l'alçada que necessitem, la resta de files no es mouran.


Canviar les mides per menú:

Anar al menú de Taula / Propietats de la taula, a la pestanya Columnes. Això ens permetrà donar mida a les columnes.