Canviar color i línies a taules

Per donar format a una taula es pot fer de dues maneres: mentre s'està fent o un cop dissenyada.

  • Si es vol donar format a la taula mentre s'està creant es pot fer amb l'ajut del llapis i de les eines de format de la "Barra de taules".

On hi ha els botons Vores i Color de les Vores

  • Si es vol donar format a una taula un cop creada, es pot fer seleccionant la taula o part de la taula i utilitzant els botons esmentats de la barra de taules o les opcions del menú Taula / Propietats de la taula a les pestanyes Vores i Fons

Per assignar color al text es selecciona el text i, tot seguit, s'aplica el color desitjat.