Inserir columnes a taules

Es poden afegir columnes a qualsevol lloc d'una taula. El primer que cal fer és posicionar el cursor a una cel·la de la columna, a la dreta o l'esquerra de la qual es vol inserir la nova columna.

Per afegir la nova columna es pot fer al menú Taula / Insereix / Columnes…* i escollir el número de columnes a afegir i la posició, abans de o darrere a la columna on tenim el cursor.

També es pot fer des del botó Insereix una columna de la barra d'eines Taula