Inserir files a taules

Es poden afegir files a qualsevol lloc d'una taula. El primer que cal fer és posicionar el cursor a una cel·la de la fila a sobre o a sota de la qual es vol inserir la nova fila.

Per afegir la nova fila es pot fer al menú Taula / Insereix / Files…* i escollir el número de files a afegir i la posició, anterior o posterior a la fila on tenim el cursor.

També es pot fer des del botó Insereix una fila de la barra d'eines Taula