Creació de taules

Una taula és un conjunt de cel.les organitzades en files i columnes. Es poden crear taules de dues maneres:

  • Menú Taula / Insereix taula

  • Amb el botó Taula de la barra d'eines

Només cal que proveu les dues opcions i us adonareu de les diferències. El botó Taula és més convenient per taules irregulars.

Hi ha una barra d’eines específica per treballar amb taules que podem activar juntament amb les típiques a Visualitza / Barra d'eines / Taula.