Configuració de l'encapçalament i ell peu de pagina

Encapçalament

Per configurar les opcions de la capçalera que volem introduir. Per fer-ho poder fer clic a sobre del desplegable que es mostra a l'opció Capçalera (estil per defecte) i escollir l'opció Formata la capçalera….

Es mostra una finestra con la següent:

Des del menú Format/Pàgina també podem activar la mateixa finestra.

També es poden inserir camps predefinits a l’espai destinat a l’encapçalament de pàgina. Podem trobar aquests camps al menú Insereix/camps. Aquests camps poden ser de data, hora, la numeració de pàgina, etc.

Si es vol modificar un encapçalament, simplement haurem de fer clic a sobre de l’encapçalament de qualsevol dels fulls del document i fer el canvi pertinent. Veurem com aquest es reflecteix en tots els fulls.

també és possible inserir un encapçalament de pàgina des del menú Insereix/capçalera.

Peu de pàgina

Per Configurar les opcions del peu que volem introduir. Per fer-ho poder fer clic a sobre del desplegable que es mostra a l'opció Peu de pàgina (estil per defecte) i escollir l'opció Formata el peu de pàgina….

Es mostra una finestra con la següent:

Des del menú Format/Pàgina també podem activar la mateixa finestra.

També es poden inserir camps predefinits a l’espai destinat al peu de pàgina. Podem trobar aquests camps al menú Insereix/camps. Aquests camps poden ser de data, hora, la numeració de pàgina, etc.

Si es vol modificar un peu de pàgina, simplement haurem de fer clic a sobre el peu de qualsevol dels fulls del document i fer el canvi pertinent. Veurem com aquest es reflecteix en tots els fulls.

També és possible inserir un peu de pàgina des del menú Insereix/Peu.