Aplicar diferents tipus de seccionsUn document pot tenir diferents parts separades en seccions de format. La creació de noves seccions és útil quan es vol canviar propietats com la numeració de línies, el nombre de columnes o els encapçalaments i peus de pàgina, així com el disseny de pàgina.

Per inserir una secció nova cal anar a Insereix / Secció. És aquí on trobarem les diferents pestanyes amb les opcions per aplicar als diferents tipus de seccions: